Công bố thông tin quy hoạch tỉnh Thanh Hóa Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Công bố thông tin quy hoạch tỉnh Thanh Hóa Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức sự kiện

Công bố thông tin quy hoạch tỉnh Thanh Hóa Giai đoạn...Công bố thông tin quy hoạch tỉnh Thanh Hóa Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dânHội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dân
Bài tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúcBài tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc
Bài tuyên truyền Bài tuyên truyền
Dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023Dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023
lấy ý kiên nhân dân lấy ý kiên nhân dân
Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ...Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đảng ủy xã Thiệu vận tổ chức Hội nghị phát động đăng ký thi...Đảng ủy xã Thiệu vận tổ chức Hội nghị phát động đăng ký thi đua năm 2023.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT