Lịch sử hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Vận ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn Vận Quy (làng Vận), Lạc Đô (làng Khoai) và Quy Xá (làng Nguộn) thuộc xã Trà Sơn, tổng Vận Quy, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Hóa[4].

Từ năm 1900, tổng Vận Quy chuyển về thuộc huyện Thụy Nguyên, cùng phủ Thiệu Hóa.

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Vận cùng với các xã phía nam sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu[5].

Năm 1982, huyện Đông Thiệu đổi tên thành huyện Đông Sơn[6].

Năm 1996, xã Thiệu Vận thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Vận vẫn gồm ba làng như trên[4].