Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã

Đăng lúc: 01/11/2022 (GMT+7)
100%

Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an xã.
Chiều ngày 31/10/2022, tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận, Công an xã đã tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an xã.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa, toàn thể cán bộ chiến sỹ công an xã; Thường trực Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Thường trực UBND, cán bộ chuyên môn, CT MTTQ, Trưởng các ban ngành chính trị xã hội, HTX DVNN, Hiệu trưởng 3 khối trường, các đồng chí Bí thư thôn trưởng, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn và đại diện Nhân dân trên địa bàn xã.


Về dự Hội nghị với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở. Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến của nhân dân phản ánh các vấn đề về ANTT trên địa bàn, nhận xét về công an xã; các thủ tục hành chính; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống các tai tệ nạn xã hội đang còn tiềm ẩn trong nhân dân; công tác xử lý thanh niên không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công tác đảm bảo VSMT và ATGT đối với các hộ kinh doanh phế liệu....Đồng thời các ý kiến của nhân dân cũng kiến nghị và đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý mạnh hơn nữa trên địa bàn để xây dựng xã an toàn về ANTT, không còn các tai tệ nạn trên địa bàn xã.

Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã

Đăng lúc: 01/11/2022 (GMT+7)
100%

Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an xã.
Chiều ngày 31/10/2022, tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận, Công an xã đã tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an xã.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa, toàn thể cán bộ chiến sỹ công an xã; Thường trực Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Thường trực UBND, cán bộ chuyên môn, CT MTTQ, Trưởng các ban ngành chính trị xã hội, HTX DVNN, Hiệu trưởng 3 khối trường, các đồng chí Bí thư thôn trưởng, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn và đại diện Nhân dân trên địa bàn xã.


Về dự Hội nghị với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở. Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến của nhân dân phản ánh các vấn đề về ANTT trên địa bàn, nhận xét về công an xã; các thủ tục hành chính; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống các tai tệ nạn xã hội đang còn tiềm ẩn trong nhân dân; công tác xử lý thanh niên không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công tác đảm bảo VSMT và ATGT đối với các hộ kinh doanh phế liệu....Đồng thời các ý kiến của nhân dân cũng kiến nghị và đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý mạnh hơn nữa trên địa bàn để xây dựng xã an toàn về ANTT, không còn các tai tệ nạn trên địa bàn xã.