Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 13/02/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/02/2023, Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V,
nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về dự dự và tặng hoa chức mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện, cùng các đồng chí BCH LĐLĐHuyện, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy và 31 đoàn viên công đoàn xã Thiệu Vận.

(Toàn cảnh Đại Hội)
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dich Covid-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra.
Nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét thi đua khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết, tiếp nhận, tổ chức trao quà cho công nhiên viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và cho đoàn viên công đoàn thăm quan học tập tại các địa phương khác.

Phát huy kết quả đạt được ở nhiệm kỳ qua, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phưng thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; Đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể dục thể thao, công tác VSMT được các đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng cao.

(BCH LĐLĐ Huyện và BTV Đảng Ủy tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội)
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ddngf thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là:
1là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
2 là: Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm. thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.
3 là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội nguc cán bộ, đoàn viên.
4 là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
(Lãnh đạo huyện và xã tặng hoa và quà chúc mừng BCH Khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028)
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra BCH Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đòng chí. Đồng chí Thiều Đình Hạnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(BCH Công đoàn tặng hoa và quà chia tay đồng chí Vũ Văn Nghĩa - Thôi giữ chức vụ CT Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2017 - 2023)

Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 13/02/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/02/2023, Công đoàn xã Thiệu Vận long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V,
nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về dự dự và tặng hoa chức mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện, cùng các đồng chí BCH LĐLĐHuyện, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy và 31 đoàn viên công đoàn xã Thiệu Vận.

(Toàn cảnh Đại Hội)
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dich Covid-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra.
Nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét thi đua khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết, tiếp nhận, tổ chức trao quà cho công nhiên viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và cho đoàn viên công đoàn thăm quan học tập tại các địa phương khác.

Phát huy kết quả đạt được ở nhiệm kỳ qua, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phưng thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; Đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể dục thể thao, công tác VSMT được các đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng cao.

(BCH LĐLĐ Huyện và BTV Đảng Ủy tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội)
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ddngf thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là:
1là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
2 là: Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm. thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.
3 là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội nguc cán bộ, đoàn viên.
4 là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
(Lãnh đạo huyện và xã tặng hoa và quà chúc mừng BCH Khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028)
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra BCH Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đòng chí. Đồng chí Thiều Đình Hạnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(BCH Công đoàn tặng hoa và quà chia tay đồng chí Vũ Văn Nghĩa - Thôi giữ chức vụ CT Công đoàn xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2017 - 2023)