Hội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dân

Đăng lúc: 10/02/2024 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 26/10/2022 xã Thiệu Vận đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng bộ, CT HĐND về dự và chỉ đạo.Tại Hội nghị đ/c Vũ Văn Nghĩa - ĐUV, PCT UBND xã đã thông tin tình hình kinh tế xã hội, QP - AN trong 9 tháng đầu năm. Các ý kiến đã phản ánh trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội và tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, AN - QP, vệ sinh môi trường, công tác xây dựng NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao.Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các ý kiến kiến nghị của nhân dân trong toàn xã.
Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Đ/c Lê Xuân Thành - CTUBND xã đã giải trình làm rõ các ý kiến mà nhân dân phản ánh.


Hội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dân

Đăng lúc: 10/02/2024 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 26/10/2022 xã Thiệu Vận đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa CT UBND xã với nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng bộ, CT HĐND về dự và chỉ đạo.Tại Hội nghị đ/c Vũ Văn Nghĩa - ĐUV, PCT UBND xã đã thông tin tình hình kinh tế xã hội, QP - AN trong 9 tháng đầu năm. Các ý kiến đã phản ánh trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội và tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, AN - QP, vệ sinh môi trường, công tác xây dựng NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao.Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các ý kiến kiến nghị của nhân dân trong toàn xã.
Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Đ/c Lê Xuân Thành - CTUBND xã đã giải trình làm rõ các ý kiến mà nhân dân phản ánh.