Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện

Đăng lúc: 15/11/2022 (GMT+7)
100%

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Sáng ngày 14/11/2022 tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có các Đại biểu HĐND huyện tổ số 3, cử tri của 3 xã Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Trung.Tại Hội nghị đ/c Lê Xuân Thành - Đại biểu HĐND huyện tổ số 3 thông qua chương trình kỳ họp thứ 12 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 kỳ họp HĐND huyện khóa XIV.
Đ/c Nguyễn Thị Minh - Đại biểu HĐND huyện tổ số 3 báo cáo tóm tắt tình hình 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022.Về dự Hội nghị với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở của các cử tri. Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh các vấn đề về phát triển sản xuất nông nghiệp, tình hình kinh tế, VH - XH,thủ tục hành chính quyền sử dụng đất, công tác xây dựng NTM kiểu mẫu, công tác đảm bảo VSMT và ATGT trên các trục đường và đầu tư xây dựng trường học, đền thờ đã xuống cấp....
Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cư tri 3 xã, đại diện cho Đại biểu HĐND tổ số 3 đ/c Lương Thị Hoa - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã trả lời, giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri tại Hội nghị.


Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện

Đăng lúc: 15/11/2022 (GMT+7)
100%

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Sáng ngày 14/11/2022 tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện - Tổ số 3 trước kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có các Đại biểu HĐND huyện tổ số 3, cử tri của 3 xã Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Trung.Tại Hội nghị đ/c Lê Xuân Thành - Đại biểu HĐND huyện tổ số 3 thông qua chương trình kỳ họp thứ 12 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 kỳ họp HĐND huyện khóa XIV.
Đ/c Nguyễn Thị Minh - Đại biểu HĐND huyện tổ số 3 báo cáo tóm tắt tình hình 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022.Về dự Hội nghị với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở của các cử tri. Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh các vấn đề về phát triển sản xuất nông nghiệp, tình hình kinh tế, VH - XH,thủ tục hành chính quyền sử dụng đất, công tác xây dựng NTM kiểu mẫu, công tác đảm bảo VSMT và ATGT trên các trục đường và đầu tư xây dựng trường học, đền thờ đã xuống cấp....
Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cư tri 3 xã, đại diện cho Đại biểu HĐND tổ số 3 đ/c Lương Thị Hoa - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã trả lời, giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri tại Hội nghị.