Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Thiệu Vận

Đăng lúc: 16/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 16/11/2022 Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địabàn xã Thiệu Vận do công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL tài trợ.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Úy - Thôn Lạc Đô
Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bà Nguyễn Thị Hứng - Thôn 2

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Hoa - Thôn 4
Trong năm 2022, được sự quan tâm của Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - Các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với Công tyTNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL tổ chức trao tặng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết tổng giá trị là 180.000.000đ.
Thực hiện kế hoạch của UBMTTQ huyện Thiệu Hóa. UBMTTQ xã Thiệu Vận đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đã ủng hộ hơn 18.000.000đ. Số tiền trên đã được gửi về UBMTTQ huyện để hỗ trợ xây nhà cho các gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Thiệu Vận

Đăng lúc: 16/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 16/11/2022 Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địabàn xã Thiệu Vận do công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL tài trợ.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Úy - Thôn Lạc Đô
Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bà Nguyễn Thị Hứng - Thôn 2

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Hoa - Thôn 4
Trong năm 2022, được sự quan tâm của Đảng ủy - UBND - UBMTTQ - Các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với Công tyTNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL tổ chức trao tặng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết tổng giá trị là 180.000.000đ.
Thực hiện kế hoạch của UBMTTQ huyện Thiệu Hóa. UBMTTQ xã Thiệu Vận đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đã ủng hộ hơn 18.000.000đ. Số tiền trên đã được gửi về UBMTTQ huyện để hỗ trợ xây nhà cho các gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.