Tuổi trẻ Xã Thiệu Vận xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa

Đăng lúc: 30/03/2023 (GMT+7)
100%

TUỔI TRẺ XÃ THIỆU VẬN XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI CHO THIẾU NHI VÀ LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO NGOÀI TRỜI TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA THÔN.

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/HĐTN ngày 15/9/2022 về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đến năm 2025.
Thực hiện ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Vận ngày 30 tháng 9 năm 2022 về "Kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi và lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã Thiệu Vận.
Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho Nhân dân, thiết thực chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói chung và thiếu nhi trong toàn xã nói riêng có điều kiện vui chơi, rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đến năm 2024 xã Thiệu Vận về đích NTM nâng cao.Dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các ban chi ủy tuổi trẻ xã Thiệu Vận đã tích cực đẩy mạnh việc vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã. Đến nay phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả cao.
Sau gần 6 tháng triển khai, với sự quyết tâm cao của BCH Đoàn xã Thiệu Vận đến nay đã có 06/06 nhà văn hóa thôn đồng loạt tổ chức thực hiện xây dựng khu vui chơi và lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời hoàn thành trước kế hoạch đã đề ra. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng KVC và lắp đặt dựng cụ TDTT các đồng chí bí thư các chi đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy lên kế hoạch tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và đóng góp đầu tư xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Đặc biệt, có chi đoàn 4 kêu gọi nhân dân,đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập trong và ngoài xã ủng hộ cao với số tiền gần 50 triệu đồng để tạo sân chơi cho thiếu nhi và phục vụ trực tiếp đời sống cho nhân dân trong thôn.

(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH thôn 4)
(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dựng cụ TDTT tại NVH Thôn 1)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn 2)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn 3)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn Quy Xá)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn Lạc Đô)

Tuổi trẻ Xã Thiệu Vận xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa

Đăng lúc: 30/03/2023 (GMT+7)
100%

TUỔI TRẺ XÃ THIỆU VẬN XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI CHO THIẾU NHI VÀ LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO NGOÀI TRỜI TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA THÔN.

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/HĐTN ngày 15/9/2022 về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đến năm 2025.
Thực hiện ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Vận ngày 30 tháng 9 năm 2022 về "Kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi và lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã Thiệu Vận.
Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho Nhân dân, thiết thực chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói chung và thiếu nhi trong toàn xã nói riêng có điều kiện vui chơi, rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đến năm 2024 xã Thiệu Vận về đích NTM nâng cao.Dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các ban chi ủy tuổi trẻ xã Thiệu Vận đã tích cực đẩy mạnh việc vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã. Đến nay phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả cao.
Sau gần 6 tháng triển khai, với sự quyết tâm cao của BCH Đoàn xã Thiệu Vận đến nay đã có 06/06 nhà văn hóa thôn đồng loạt tổ chức thực hiện xây dựng khu vui chơi và lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời hoàn thành trước kế hoạch đã đề ra. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng KVC và lắp đặt dựng cụ TDTT các đồng chí bí thư các chi đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy lên kế hoạch tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và đóng góp đầu tư xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Đặc biệt, có chi đoàn 4 kêu gọi nhân dân,đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập trong và ngoài xã ủng hộ cao với số tiền gần 50 triệu đồng để tạo sân chơi cho thiếu nhi và phục vụ trực tiếp đời sống cho nhân dân trong thôn.

(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH thôn 4)
(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dựng cụ TDTT tại NVH Thôn 1)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn 2)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn 3)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn Quy Xá)


(Khu vui chơi cho thiếu nhi và lắp đặt dụng cụ TDTT tại NVH Thôn Lạc Đô)