xã thiệu vận hướng về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG TỚI ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Thiệu Vận là một xã thuần nông, từ bao đời nay người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệplà chính. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ, thương mại và giảm dần tỷ trọng của ngành sản xuất nông nghiệp; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo, phong trào xây dựng nông thôn mới đang được toàn thể nhân dân đồng thuận ủng hộ và thực hiện.

Với sự tuyên truyền và nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua, địa phương đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Theo kế hoạch xã sẽ về đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm năm 2019, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương đang gấp rút và ra sức thi đua thực hiện bằng việc phát động các phong trào “ sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường làng”, “trồng đường hoa em đi” …hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang các nhà văn hóa và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí.

Với những gì đã đạt được trong nhiều năm qua cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, địa phương tin tưởng rằng mình đã đủ điều kiện để đề nghị cấp trên về xét công nhận xã về đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm năm 2019.

xã thiệu vận hướng về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG TỚI ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Thiệu Vận là một xã thuần nông, từ bao đời nay người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệplà chính. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ, thương mại và giảm dần tỷ trọng của ngành sản xuất nông nghiệp; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo, phong trào xây dựng nông thôn mới đang được toàn thể nhân dân đồng thuận ủng hộ và thực hiện.

Với sự tuyên truyền và nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua, địa phương đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Theo kế hoạch xã sẽ về đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm năm 2019, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương đang gấp rút và ra sức thi đua thực hiện bằng việc phát động các phong trào “ sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường làng”, “trồng đường hoa em đi” …hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang các nhà văn hóa và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí.

Với những gì đã đạt được trong nhiều năm qua cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, địa phương tin tưởng rằng mình đã đủ điều kiện để đề nghị cấp trên về xét công nhận xã về đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm năm 2019.