Đảng bộ xã Thiệu Vận tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tực thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 19/03/2023 (GMT+7)
100%

Đảng Bộ xã Thiệu Vận tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Hôi trường tầng 3 Đảng Bộ xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Về dự Hội nghi có đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng Huyện ủy, cán bộ chỉ đạo vòng 2 tại Thiệu Vận. Đồng chí Trần Công Lâm - Huyện ủy viên, Phó ban tuyên giáo Huyện Thiệu Hóa về dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQ các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, hiệu trưởng 3 khối trường, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng và đông đảo các đồng chí Đảng viên trong đảng bộ xã về dự.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tực thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã vượt qua được những khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm mới sáng tạo, phong phú, thiết thực tạo sự lan tỏa sâu rộng trọng cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

(Đồng chí: Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc)

Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá trong 03 năm thực hiện nhiệm vụ và đã được các đồng chí Đảng viên trong đảng bộ tham luận tại Hội nghị. Đặc biệt đã nghe đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Thiệu Vận đã đạt được trong 03 thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thục hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của bộ chính trị khóa XII về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được đồng chí đè nghị trong thời gian tới Đảng bộ xã Thiệu Vận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú và đa dạng hơn nữa...Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sơ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vái trò của nhân dân trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rọng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.


(Các đại biểu tham luận tại Hội nghị)

(Đ/c Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo)
Nhân dịp này, Đảng ủy xã thiệu vận đã khen thưởng cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc)(Khen thưởng cho 16 các nhân có thành tích xuất sắc)

Đảng bộ xã Thiệu Vận tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tực thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 19/03/2023 (GMT+7)
100%

Đảng Bộ xã Thiệu Vận tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Hôi trường tầng 3 Đảng Bộ xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Về dự Hội nghi có đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng Huyện ủy, cán bộ chỉ đạo vòng 2 tại Thiệu Vận. Đồng chí Trần Công Lâm - Huyện ủy viên, Phó ban tuyên giáo Huyện Thiệu Hóa về dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQ các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, hiệu trưởng 3 khối trường, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng và đông đảo các đồng chí Đảng viên trong đảng bộ xã về dự.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tực thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã vượt qua được những khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm mới sáng tạo, phong phú, thiết thực tạo sự lan tỏa sâu rộng trọng cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

(Đồng chí: Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc)

Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá trong 03 năm thực hiện nhiệm vụ và đã được các đồng chí Đảng viên trong đảng bộ tham luận tại Hội nghị. Đặc biệt đã nghe đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Thiệu Vận đã đạt được trong 03 thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thục hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của bộ chính trị khóa XII về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được đồng chí đè nghị trong thời gian tới Đảng bộ xã Thiệu Vận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú và đa dạng hơn nữa...Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sơ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vái trò của nhân dân trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rọng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.


(Các đại biểu tham luận tại Hội nghị)

(Đ/c Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Tránh văn phòng Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo)
Nhân dịp này, Đảng ủy xã thiệu vận đã khen thưởng cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc)(Khen thưởng cho 16 các nhân có thành tích xuất sắc)